مکالمات بیسیمی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در تهران که درماندگی و از هم پاشیدگی آن را نشان می دهد
درماندگی رژیم در برابر کانون‌های شورشی، دستور جمع‌آوری موتورسیکلتها و بازداشت سرنشینان جوان، تهدید به بازداشت افراد بدون عملکرد و خائن در نیروی انتظامی

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah