آتش سوزی‌ کوه‌های ظفرآباد (استان) فارس آتش سوزی در این کوه ها از دو روز گذشتە شروع شدە و با وجود تلاش مردم منطقە و فعالان محیط زیست برای کنترل آن همچنان ادامە دارد

آتش‌سوزی درکوه های غرب تهران محدوده حصارک

روز جمعه ۲۳ خرداد

تهران
آتش سوزی گلخانه ۴ هکتاری خاوه را نابود کرد

آتش‌سوزی گسترده در منطقه پردیس اهواز

جمعه ۲۳ خرداد

آتش سوزی عمدی در محوطه کلیسا حضرت مریم همدان
خیابان شهدا
بامداد جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاریهای حکومتی حوالی ساعت ۲۳شامگاه پنجشنبه ۲۲خرداد به وقت محلی، ۴ لنج صیادی در بندر کنگ در شهرستان بندر لنگه طعمه حریق شدند.

به آتش کشیدن علفزارهای کرج انتهای دهقان ویلای دوم

ادامه آتش سوزیهای عمدی رژیم ضدبشرآخوندی

آتش سوزی مترو گلشهر کرج

آتش‌سوزی در پارک شهر کامیاران!
روز پنجشنبه

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah