.برایان هوک ـ رژیم ایران در ما ه نوامبر ۱۵۰۰ نفر از مردم خود را کشت و هزاران نفر را مجروح کرد

ایران اصلی ترین کشور حامی تروریسم و اصلی ترین کشور ضد یهودیان می باشد و زمانی که رژیم با این ماهیت و با این ابعاد اجازه یابد که آزادانه تسلیحات متعارف را بخرد و صادر کند که شامل هواپیماهای تهاجمی و تانک ها و لیستی طولانی که من در مقاله وال استریت به آن اشاره کردم این کار بالقوه می تواند خاورمیانه را بی ثبات کند زیرا شما نیاز نیست فقط به حرف من اکتفا کنید خود پرزیدنت روحانی گفت که بزودی ما خواهیم توانست تسلیحات متعارف بخریم و بفروشیم و انتقضای تحریم تسلیحاتی را یک پیروزی عظیم سیاسی خواند.

به تهران نگاه کنید و آنرا با سایر شهرها درخاورمیانه طی ۱۰ الی ۱۲ یا ۲۰ سال گذشته مقایسه کنید آنرا با دوهه یا دوبی یا ابوظبی یا منامه و تعدادی از شهرهای منطقه مقایسه کنید نگاه کنید که چقدر صلح و پیشرفت آنها توانسته اند برای مردمشان به ارمغان بیاورند درحالی که ایران یکی از رژیم هایی در جهان است که بر سوبسید متکی است و آنها درنوامبر سعی کردند برخی از سوبسید های بنزین را قطع کنند و بعد تظاهرات های انبوه بوجود آمد که رژیم ۱۵۰۰ نفر از مردم خود را کشت و هزاران نفر را مجروح کرد و بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر را بخاطر آن تظاهرات ها دستگیر کرد. …

بیستم خرداد ۹۹

ترجمه بگونه

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah