آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل خبر داده که موشک های شلیک شده به اهدافی در عربستان «منشاء ایرانی» داشته اند.
آقای گوترش به اعضای شورای امنیت گفته بررسی بقایای موشک های کروز و همچنین تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده، می تواند به معنی انتقال این تسلیحات به طور «ناسازگار» با قطعنامه سازمان ملل برای تایید برجام باشد.
این خبر همزمان با آن منتشر می شود که آمریکا تلاش هایش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را افزایش داده است.
ترجمه خبر از بگونه
https://www.reuters.com/article/us-iran-usa-un/arms-seized-by-u-s-missiles-used-to-attack-saudi-arabia-of-iranian-origin-u-n-idUSKBN23J08C

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah