مرجان گویی با زندگی، انتخاب مبارزه، رزمندگی بی‌چشمداشت، فداکاری آرمان‌خواهانه و سرانجام مرگ شرافتمندش به آزمونی برای هنر و هنرمند ایرانی تبدیل شد. تا تکلیف خود را مشخص کنند و بگویند به کدام جبهه تعلق دارند؟ مردم و تاریخ ایران با سلسله‌ای از شهیدان و قهرمانانش برای آزادی یا نظام ولایت فقیه این دشمن‌ترین دشمن آزادی و اشغالگر ایران و فرهنگ ایران.
مرجان به‌خصوص با زن بودنش رذیلانه‌ترین اتهام‌ها را از دشمن زن‌ستیز به جان خرید. در زندانهایش ایستاده جنگیدن را آموخت و در برابر روزها و شبهای کبود تازیانه و تهمت در هم نشکست. جرم نابخشودنی و بزرگترین جرم او این بود که از حرمت نام ممنوع مجاهد خلق به دفاع برخاست. چه جرمی! چه جرمی! که به لب بردن نام آن نیز کافی بود سر نام‌ برنده را بالای دار ببرند و پیکر او را شمع‌آجین نمایند و مرجان چنین کرد. چه آتش‌افروز زنی که در روزگار سیاه فقیهان ریایی با شجاعت تمام فریاد برآورد:
گیرم که باد هرزه‌ٔ شب‌گرد
با های‌وهوی نعره‌ٔ مستانه در گذر باشد
با صبح روشنِ پرترانه چه می‌کنید؟

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah