ژیائو وانگ، محقق آمریکایی چینی تبار دانشگاه پرینستون که سال گذشته پس از ۴۰ ماه حبس در زندان اوین تهران با مسعود سلیمانی، زندانی در آمریکا مبادله شد، گفته است که مقامات ایرانی او را برای معامله با آمریکا «گروگان» گرفته بودند.

ژیائو وانگ در مصاحبه‌ای با رادیوی عمومی ملی آمریکا (ان پی آر) که روز پنجشنبه (۱۱ ژوئن)‌ پخش شد گفت که ماموران امنیتی ایران پیش از بازداشت به او گفته بودند که وسایلش را جمع کند و به همراه آنها به فرودگاه برود تا کشور را ترک کند، اما در عوض او را به زندان منتقل و در یک سلول انفرادی حبس کردند.
بازجویان به صراحت به او می گفتند: فایده‌ای ندارد که مقاومت کنی. ما به معامله‌ای با آمریکا احتیاج داریم. اگر اعتراف نکنی، ما پرونده قضایی نخواهیم داشت. اگر پرونده‌ای نداشته باشیم معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.
آنها خیلی رک بودند. می گفتند که ما می خواهیم پولمان را از آمریکا پس بگیریم. می خواهیم زندانی‌هایمان را پس بگیرم. آنها به طور شگفت انگیزی از من خواستند که فقط یک جمله به فارسی و انگلیسی بنویسم: من جاسوس آمریکا هستم. همین

جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah