آرمین کودک کار ۱۲ ساله کرمانشاهی هفته گذشته با قرص متادون اقدام به خودکشی کرد خانواده این کودک از فقر شدید رنج میبردند و مادر وی نیز به سرطان مبتلا بود که از عهده هزینه درمان آن بر نمی آمدند وقتی ثبت احوال جهت باطل کردن شناسنامه این کودک آن را در خواست کرده بود متوجه شدند که شناسنامه آرمین در گرو بیمارستانی است که مادرش در آن بستری بوده است.
پیکر بی جان آرمین ۱۱ ساله از سردخانه بیمارستان خمینی کرمانشاه به گورستان صادر شد و سرانجام صبح روز جمعه ۲۳ خرداد پیکر او به خاک سپرده شد.
تنها راه پایان به ظلم وستم درایران تحت حاکمیت رژیم منفور آخوندی فقط سرنگونیست.

شنبه ۲۴ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah