پس از موج حمایت و همبستگی عمومی با مرجان شجاع و شورشگر، سپاه پاسداران روز ۲۳خرداد در خبرگزاری خود نوشت:
«دشمنی‌های مجاهدین بر کسی پوشیده نیست… متأسفانه اخیراً عده‌یی از سلبریتی‌هایی که همیشه نان نظام را خورده ولی علیه نظام و مردم فعالیت داشته‌اند؛ با حمایت و فرستادن پیام تسلیت نسبت به مرگ منافق فاسد باعث ناراحتی شدند.
خانواده شهدای ترور، از قوه قضاییه خواهش می‌کنند به‌صورت جد و قاطع با این به‌اصطلاح هنرمندان برخورد کرده و این حامیان منافقین که درصدد تعویض جای جلاد و شهید هستند را محاکمه و مجازات نماید».

شنبه ۲۴ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah