مریم سما از نمایندگان مجلس افغانستان در توییتی به احظار سفیر افغانستان در تهران توسط وزارت امور خارجه رژیم آخوندها شدیدا واکنش نشان داد و نوشت: «‏مردم ما را غرق کردند و سوختاندند، حال وزارت خارجه ایران بیشرمانه سفیر ما را به خاطر اعتراض مردم مان به این جنایت و کشتار احضار کرده است.
این است رفتار کشور همسایه و مسلمان.
دیده درایی به این می گویند.
شرم است به وزارت خارجه ما که در این مورد اعتراض نکند. ما این جنایات را فراموش نمی‌کنیم، وزارت خارجه پاسخگو باش».

شنبه ۲۴ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah