سیلی غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان یک‌شنبه ۲۵ خرداد -۱۴ ژوئن در واکنش به احضار سفیر کشورش در تهران توسط وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد، باید خامنه‌ای به دلیل «قتل هزاران فرزند رشید خلق ایران» احضار و محاکمه شود.

سیلی غفار در صفحه رسمی فیسبوک‌اش نوشت: «خامنه‌ای و سایر جلادان حاکم در ایران را نه تنها به دلیل ستم بر کارگران افغان بلکه به خاطر در بند کشیدن، شکنجه و قتل هزاران فرزند رشید خلق ایران باید احضار، محاکمه و به سزای اعمال شان رسانید!».

یکشنبه ۲۵ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah