امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹، گروهی از کارگران شرکت رامپکو (تلمبه خانه غرب کارون) که زیر مجموعه شرکت مهندسی توسعه نفت میباشد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی هفت ماهه خود، در مقابل ساختمان استانداری خوزستان دست به تجمع زدند.

کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه(۱۱ماهه) دست از کار کشیده و جلوی فرمانداری خرم‌آباد تجمع کردند.

روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹

کارگران فضای سبز و خدمات شهری شهرداری خرم‌آباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه(۱۱ماهه) دست از کار کشیده و جلوی فرمانداری خرم‌آباد تجمع کردند.

روز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل مدیریت کارخانه
روز دوشنبه ۲۶خرداد، جمعیت زیادی از کارگران کشاورزی نیشکر هفت‌تپه دست از کار کشیدند و در مقابل مدیریت کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع جمعی از کارکنان قراردادی طرحی آبفا روستایی استان خوزستان، در مقابل ساختمان این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی و بیمه‌ – دوشنبه ۲۶ خرداد

دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹
کارگران شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج_فارس در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات_مزدی خود، در مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی واقع در تهران ، تجمع کردند.

دوشنبه ۲۶خرداد
تجمع تعدادی از نیروهای خدماتی بیمارستان جدید آستارا در جلوی فرمانداری و بیمارستان آستارا
این افراد در اسفند ماه ۹۸بعنوان خدماتی موقت در بیمارستان استخدام شده بودند.

روزیکشنبه ۲۵ خرداد۱۳۹۹ کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه، دست از کار کشیده‌اند. این کارگران مطالبه گر پس از توقف کار دست به تجمع زدند.

دوشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah