خانواده محمد و مهدی پوریان دو کودک کشته شده توسط نیروی انتظامی مورد تهدید دادستان کل زاهدان و سرهنگ جعفرزاده قرار گرفتند.
یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین فعالین بلوچ گفت: ”با پیگیری های خانواده پوریان و طرح شکایت به دادگاه نظامی، ماموران انتظامی و دادستان کل زاهدان مادر و خاله این دو کودک کشته شده را مورد تهدید قرار داده و به آنها گفته‌اند، اگر باز هم دنبال پیگیری پرونده باشید حکم تیر شما و فرزند دیگرتان احمد را هم در حیاط منزلتان صادر می کنم.“

دادستان کل و سرهنگ جعفرزاده به خانواده پوریان گفته اند که حق تماس با رسانه های خارج از کشور ندارند.

محمد و مهدی پوریان در ۱۷ اردیبهشت ۹۹ در منزل خود هنگام خواب، توسط ماموران انتظامی مقابل چشمان مادرشان با تیراندازی مستقیم کشته شدند.

دوشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah