در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در حال برگزاری است، رافائل گروسی مدیرکل آژانس با ابراز نگرانی جدی در مورد ممانعت رژیم ایران از دسترسی به دو سایت هسته‌ای، خواستار همکاری فوری و کامل این کشور با آژانس شد. گروسی در بیانیه ای اعلام کرد که»به مدت بیش از چهار ماه است که دسترسی به دو محل را ایجاد نکرده و به مدت تقریبا یک سال است که در مذاکراتی اساسی برای پاسخگویی به پرسش‌های ما در ارتباط با مواد هسته‌ای اعلام‌نشده احتمالی و فعالیت‌های هسته‌ای، مشارکت نکرده است.»
وی رژیم ایران را به همکاری کامل و فوری با آژانس فراخواند.

 

 
دوشنبه ۲۶ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah