در ماهشهر «چیزی به نام نیزارها نداشتیم». استاندار فاسد رژیم در خوزستان، در پاسخ به پرسشی درباره کشتار قیام‌کنندگان در نیزارهای ماهشهر در قیام آبان‌ماه ۹۸، آن را «جعلی» خواند و تأکید کرد که «چیزی به نام نیزارها نداشتیم»!. شریعتی آمار ارائه شده توسط سازمانهای بین‌المللی و . . . رد کرد و مربوط به «بدخواهان» خواند.
او درباره شمار دقیق شهیدان قیام گفت: «من نمی‌توانم بگویم و این‌ها را عنوان کنم، خود دستگاههای متولی اگر صلاح دیدند انجام می‌دهند».
و البته دستگاههای متولی دروغ های شاخ دارتر و بزرگتری می گویند و تعجب نخواهیم کرد اگر فردا انکار کنند اصلا ماهشهری در ایران وجود دارد چه برسد به نیزارهایش و داستان جنایتی که در آن اتفاق افتاده و خون بی گناهانی که به دستور خامنه ای بر زمین ریخته شد. اما فعالان سیاسی و حقوق بشری اجازه نخواهند داد تا جنایت های رژیم آخوندی رنگ فراموشی بگیرد و تا روز محاکمه همه آمران و عاملان فعالانه در صحنه خواهند بود.

ویدئوی منتشر شده از شریعتی استاندار رژیم در خوزستان
استاندارجنایتکاررژیم در خوزستان، غلامرضا شریعتی دوشنبه ۲۶خرداد ۹۹ در گفتگو با وب‌سایت حکومتی انصاف‌نیوز، در پاسخ به سؤالی درباره کشتار قیام‌کنندگان در نیزارهای ماهشهر در قیام آبان‌ماه ۹۸، آن را «جعلی» خواند و تأکید کرد که «چیزی به نام نیزارها نداشتیم».

سه‌شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah