غروب دوشنبه شکایت زندانی سیاسی محمد هشیار امامی در بخارست ثبت شد
به قرار اطلاع سپاه پاسداران به تکاپو افتاده است با فرستادن یک هواپیمای اختصاصی به بخارست از طریق صوفیه (پایتخت بلغارستان) آخوند دژخیم غلامرضا منصوری را برای مصارف مورد نیاز آخوند رئیسی به تهران برگرداند. سپاه از چندی پیش درصدد جلب رضایت او برای بازگشت به ایران بوده و این موضوع در کلیپی که این دژخیم در ۱۹خرداد منتشر کرد آمده است.
به درخواست کمیسیون امنیت و ضدتروریسم از هموطنان برای شکایت از آخوند منصوری غروب دوشنبه ۲۶خرداد نخستین شکایت توسط زندانی سیاسی پیشین محمد هشیار امامی در نزد دادستان کل توسط خانم آندا ابیکیولسی (وکیل و مسئول انجمن دفاع از اشرف) به ثبت رسید. شکایت ضمیمه است و مفاد آن متعاقباً به اطلاع هموطنان خواهد رسید.
بخشی از اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران

سه‌شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah