دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه امروز سه شنبه ۲۷خرداد هشصد تن از کارگران بخش های کشاورزی وخوراک ودام ، تجهیزات مکانیکی، اموراداری و زیر بنایی شرکت در این اعتصاب شرکت کرده اند

تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی
جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد‌آموزی در اعتراض به موارد اعمال شده در قبال وضعیت استخدام و ورودشان به دانشگاه فرهنگیان، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
روز سه‌شنبه ۲۷ خرداد ۹۹
عکس از آرشیو

تجمع و اعتصاب کارگران راه آهن ناحیه زاگرس در مقابل ساختمان ناحیه!
کارگران تهدید کرده اند اگر به مطالبات آنان رسیدگی نشود برای تجمع و اعتراض به تهران مقابل اداره کل در میدان آرژانتین و یا دفتر قوه قضاییه خواهند رفت

پرستو آسا خواهر شهید قیام ۸۸ کیانوش آسا:
ما دوست داریم راهشان ادامه پیدا کند راه وهدف آنها فراموش نشود

آتش سوزی درصالحیه

آتش سوزی قلعە خندان گرگان

سه‌شنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah