ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
امروز پنج شنبه ۲۹ خرداد ۹۹ : کارگران نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز متوالی دست از کار کشیده و با تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

صحبت دردناک کارگران نیشکرهفت تپه

پای صحبت کارگران نیشکر هفت تپه

photo_2020-06-18_10-18-21

پنجشنبه ۲۹ خرداد۹۹
کارگران نگهداری خط راه آهن منطقه زاگرس در دومین روز اعتصاب خود بسر می برند

و تا رفع نشدن کامل مشکل بیمه و پرداخت حقوق های معوقه و سبد ماه مبارک رمضان به کار بر نخواهند گشت و شنبه مجددا ادارکل و بیمه را تصرف خواهند کرد.

پنجشنبه ۲۹ خرداد۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah