رسانه‌های رومانی در ساعت ۲ بعدازظهر گزارش دادند که غلامرضا منصوری خود را از ساختمان ۵طبقه به پايين پرتاب كرد و مرد.
جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به‌صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی از رومانی،منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و مرده است.
قاضی رومانیایی از ایران خواسته بود مدارک مربوط به درخواست استرداد او را تا آن زمان به دادگاه ارائه کند‎.

پ.ن: هیچ آخوندی جرات چنین کاری را ندارد مگر اینکه وی را به پایین پرت کرده باشند تا پرونده مختومه گردد!

گزارش تلویزیون رومانی خبر از کشف جسد قاضی منصوری در هتلی واقع در بخارست

روزجمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah