تجمع اعتراضی کارگران راه آهن زاگرس
امروز جمعی از کارگران راه آهن زاگرس به عدم دریافت معوقات مزدی وبیمه وسنوات دست ازکارکشیده ودرمقابل اداره راه آهن زاگرس تجمع کردند
روز یکشنبه ۱ تیر ۹۹

جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی صبح امروز(یکشنبه، اول تیر ۹۹) و در حاشیه جلسه علنی مجلس رژیم ، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
تجمع کنندگان خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان بوده و از طرف دیگر خواهان حذف آزمون ورودی برای استخدام هستند

فیلمی دیگراز تجمع آموزشیاران نهضت سوادآموزی صبح امروز(یکشنبه، اول تیر ۹۹)
تجمع کنندگان خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان بوده و از طرف دیگر خواهان حذف آزمون ورودی برای استخدام هستند، زیرا معتقدند آزمون ورودی باید شامل افراد تازه استخدام شده و ورودی های جدید باشد

فریاد اعتراض یک معلم نهضت سوادآموزی
درجمع اعتراضی مقابل مجلس رژیم
صبح امروز(یکشنبه، اول تیر ۹۹)
تجمع کنندگان خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان بوده و از طرف دیگر خواهان حذف آزمون ورودی برای استخدام هستند،

هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت‌تپه

در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ ماهه حقوقشان

یکشنبه ۱ تير ۹۹

تجمع اعتراضی کلاه‌ زردهای خوزستان
امروز یکشنبه اول تیر۹۹ جمعی از کارگران قرارداد معین برق خوزستان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حاضران در تجمع گفتند: همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تبدیل وضعیت تا امروز اجرایی نشده است. ما به‌دلیل کرونا نتوانستیم به تهران بیاییم؛ اما با این اعتراض می‌خواهیم صدای نارضایتی خود را به گوش کارگزاران وزارت نیرو برسانیم.
به گفته آنها، به‌رغم اخذ مجوزهای لازم برای استخدام کلاه‌زردها، سازمان توانیر چارت خالی برای تبدیل وضعیت اپراتورها اختصاص نمی‌دهد.
تجمع امروز مقابل برق منطقه‌یی خوزستان برگزار شده است؛ تجمع‌کنندگان می‌گویند دیگر به‌صورت قراردادِ کار معین حاضر به کار نیستیم و طبق قانون باید قرارداد دائم شویم.

حرکت اعتراضی رها کردن زباله دم درب شهرداری زابل
جمعی از مردم در اقدامی خودجوش زباله های منزل خود را مقابل درب ورودی شهرداری زابل رها کردند.

اعتراض كارگران شهردارى شهر حميديه به دليل پرداخت نشدن ۱۵ ماه حقوق، دوسال بدون بيمه و عيدى ومزايا اين تجمع اعتراضى امروز یکشنبه یکم تیر ۹۹ در ميدان شهر برگزار شد.

وحشت بی سابقه نظام از فضای مجازی
پاسدار قالیباف رئیس مجلس آخوندی خطاب به وزیر ارتباطات: همانگونه که با سیاستگذاری و تعرفه گذاری بازار خودرو را مدیریت کردیم، باید برای «فضای مجازی» هم تصمیم گرفت.

یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah