زینب جلالیان زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد که مدت دوماه است در قرنطینه زندان قرچک ورامین بسر می‌برد از روز شنبه ۳۱ خرداد در اعتراض به قرنطینه طولانی مدت و همچنین نقض حقوق زندانیان و با درخواست بازگشت به زندان خوی یا اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

همچنین زندانی سیاسی سکینه پروانه نیز که در بند ۳ زندان قرچک در کنار زندانیان با جرائم خطرناک نگهداری میشود در اعتراض به نگهداریش در کنار زندانیان خطرناک و عدم رعایت قانون تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی چند روز پیش مورد ضرب و شتم توسط زندانیان خطرناک قرار گرفته و جانش در خطر است.

ا سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه از روز سه شنبه ۲۷خرداد در بند قرنطینه زندان قرچک ورامین در اعتصاب غذا بسر می‌برد او به شرایط بسیار بد در زندان قرچک ورامین که به کهریزک دوم معروف است، اعتراض کرده است. او سه خواسته دارد:‌ منع تعقیب خانواده اش، انتقال زینب جلالیان به محلی که خواسته، و انتقال خودش از این زندان.

بنا به گزارشات رسیده نیروهای امنیتی روز شنبه ۳۱خرداد به بند قرنطینه یورش برده و به اسم بازدید بدنی، زینب جلالیان و سهیلا حجاب را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

اما با مقامت این زندانیان مواجه شدند.

زینب جلالیان روز ۱۳اردیبهشت۹۹ از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل شد و خانواده وی از پرونده سازی جدید برای او خبر دادند. وی مدت دو ماه است که در قرنطینه قرچک ورامین بسر می‌برد.

این در حالی است که بند قرنطینه شرایطی مشابه ایزوله دارد و امکانات آن حتی از بندهای دیگر زندان قرچک نیز کمتر است. زندانی در بند قرنطینه حتی با زندانیان دیگر هم ارتباط ندارد.

زینب جلالیان در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شده اما هیچ رسیدگی به او نمی شود. او که از قبل به بیماری آسم نیز دچار بوده، بعد از بروز سرفه های بسیار شدید، از او عکس ریه گرفتند و مجددا او را به بند قرنطینه برگرداندند و هیچ رسیدگی به او نشده است.

به این ترتیب این زنان زندانی در زندان قرچک ورامین در شرایط بسیار سختی بسر میبرند.

یکشنبه اول تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah