دکتر مسعود مردانی متخصص بیماریهای عفونی در مصاحبه با شبکه خبر گوشه‌ای از واقعیت دردناک و فاجعه کرونا که باعث و بانی آن خامنه ای و روحانی هستند را بیان کرد و گفت: ولی در هر صورت علل متعددی باعث شد که موارد جدید بیماری افزایش پیدا بکند حتی اوایل این افزایش موارد ما فکر می‌کردیم شاید بهبود سیستم بیماریابی کشور هست که باعث بروز موارد جدید شد افزایش موارد جدید شد بعد متوجه شدیم نه آقا فقط او نهم عاملی بود…
وی در ادامه در پاسخ به سوال مجری که الان وضع شما چطور است و در مطب شما مراجعه زیاد است؟، گفت:
فوق العاده زیاد است یعنی موارد کرونایی خیلی زیاد شده الآن بخشهای بیمارستانی ما که بسته بودیم الآن یکی یکی داریم باز می‌کنیم آنها را یعنی خیلی از بیمارستانها بخشهای کرونا را تعطیل کرده بودند یکی یکی داریم اینها را باز می‌کنیم علتش این‌که واقعاً بیمار زیاد شده است.
بیمارستان مسیح دانشوری که واقعاً بخشهای کرونایش را تعطیل داشت می‌کرد الآن دوباره مجبور شدند همه بخش هایش را باز کرده بیمارستان مدرس ما بیمارستان لقمان بخش کرونایمان دوباره راه افتاد مجبور شدیم به هر صورت متقاضی بستری داشتیم و نمی‌توانستیم مریضها را رد کنیم الآن متأسفانه بروز موارد جدید البته زیاد است ده تا شهر از شهرهای ما الآن در وضعیت قرمز قرار دارد و این بسیار خطرناک است ببینید چه اتفاقی در خوزستان افتاد همین فاجعه الآن دارد در مثلا فرض کنید در استان هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی در کرمانشاه و استانهای همجوار اتفاق می افتد.
مردانی در مورد انجام تستهای قلابی هم که برای سرکیسه کردن مردم صورت میدهند گفت: خیلی از این تست‌ها من به شما بگویم کشکی است یواشکی می‌گویم که مردم بدانند .

دوشنبه ۲ تیرماه۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah