رئیس تلگرام از این پس روی مقابله با فیلترینگ در کشورهایی بجز روسیه، از جمله ایران و چین، تمرکز خواهد شد
پاول دروف رئیس تلگرام با انتشار بیانیه ای نوشت: در آوریل ۲۰۱۸ دولت روسیه تلگرام را در خاک این کشور فیلتر کرد. ما می‌دانستیم که چنین اتفاقی رخ خواهد داد، به همین دلیل وقتی فیلترینگ انجام شد، پیش از آن اپلیکیشن تلگرام را با سرورهای پروکسی و … تجهیز کرده بودیم.
اولین هفته فیلتر چالش برانگیز بود ولی پس از مه ۲۰۱۸ تلگرام به شکل گسترده در روسیه در دسترس قرار گرفت. هفته گذشته، دولت روسیه اعلام کرد که تصمیم گرفته واقعیت را بپذیرد و تلگرام دیگر در روسیه فیلتر نیست. لذا نمی خواهیم این فناوری کهنه یا بلااستفاده شود و تصمیم گرفتیم منابع مان را بر مکان های دیگری که تلگرام هنوز توسط دولتها فیلتر شده مثل ایران و چین متمرکز کنیم .

دوشنبه ۲ تیرماه۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah