کارشناسان نسبت به زلزله‌ای خاموش هشدار می‌دهند. فرونشست زمین در اعماق که غیر قابل جبران است و فروریزش زمین که در کلان‌شهرها تخریب‌هایی هولناک را در پی دارد.
مسعود شفیعی رییس سازمان نقشه‌برداری روز دوشنبه دوم تیرماه گفت: ده‌ها منطقه ایران درگیر فرونشست زمین هستند.
وی درباره پیامدهای فرونشست زمین گفت: در برخی موارد متاسفانه این پدیده، زیرساخت‌های حیاتی، جاده‌ها و فرودگاه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.
تا کنون در بسیاری از شهرهای ایران زمین به دلایل مختلف فرونشسته و خسارت‌های زیادی به بار آورده است.
فرونشست زمین تخریبی خاموش است که حاصل برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی است. پدیده‌ای غیر قابل بازگشت که به گفته ناصر کرمی، کارشناس آب و محیط زیست، بخش‌های بزرگی از ایران را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
سیاست‌های چهل ‌سال اخیر در احداث سد، نابودی منابع زیرزمینی آب و توسعه ناپایدار کشاورزی را باید معادل «قتل سرزمین ایران» دانست.

سه‌شنبه ۳ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah