به گزارش سایت سازمان ملل دوشنبه ۲تیر، نماینده هلند در شورای حقوق بشر از قطعنامه شورای حقوق‌بشر ملل متحد حمایت کرد و گفت: «وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان هشدار دهنده است. سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات، یک نقض جدی حقوق‌بشر بنیادین و یک نقطهٔ سقوط در سال گذشته بود».
وی افزود: «تعداد موارد حکم اعدام هم‌چنان در ایران به‌نحوی آزار دهنده بالا است و کماکان شامل افرادی می‌شود که در زمان جرم انتسابی نوجوان بودند».

سه‌شنبه ۳ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah