مرزهای ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از یکم ژوئیه به روی بسیاری کشورها که خطر پاندومی کرونا را از سر گذرانده اند باز میشوند.طبق فهرستی که از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده ، کشورهایی مانند آمریکا، برزیل و روسیه در فهرست سیاه ممنوعیت ورود به اروپا قرار دارند. اتباع ایرانی نیز درصورتیکه در اروپا اقامت نداشته باشند نمی‌توانند وارد مرزهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا شوند و مرزهای اروپا به روی ایران بسته خواهد ماند.
با این حال مرزهای اروپا طبق این فهرست بر روی چین، کره شمالی، کره جنوبی، هند و مصر و ترکیه باز می‌شود.

جمعه ۶ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah