همزمان با اینکه دولت ترامپ تلاش های خود برای [تمدید] تحریم تسلیحاتی رژیم یاغی [ایران] را که قرار است در ماه اکتبر منقضی شود، تشدید می کند، وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که روز چهارشنبه در مورد تروریسم جهانی منتشر کرد به حمایت مالی ایران از تروریسم در خارج ایران اشاره نمود.
گزارش مربوط به گزارش تروریسم کشوری ۲۰۱۹میگوید رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن همچنان به توطئه و ارتکاب حملات تروریستی در مقیاس جهانی ادامه می دهند.
این گزارش همچنین ایران را به حمایت از توطئه های تروریستی علیه مخالفان از گروههایی مثل شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای اروپایی، از جمله هلند، بلژیک و آلبانی متهم می کند.
در یک بیانیه در واکنش به این گزارش، شورای ملی مقاومت ایران گفت این نشانه آن است که رژیم بطور فزاینده متزلزل شده است.
علیرضا جعفرزاده در واشینگتن طی بیانیه ای گفت: «این واقعیت که بیشتر تروریسم رژیم ایران در اروپا علیه جنبش اصلی اپوزیسیون ایران هدایت شده است آسیب پذیری شدید تهران و ترس از سرنگونی به خصوص در پرتو چند قیام نشان می دهد.

جمعه ۶ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah