رویترز – پروژه مخفی ایران برای تولید پودر آلومینیوم برای موشک

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۴تیرماه ۹۹ در یک گزارش ویژه با عنوان «از درون پروژه مخفی ایران برای تولید پودر آلومینیوم برای موشک» درباره فعالیتهای برنامه موشکی رژیم ایران نوشت: در گوشه کویر در شمال استان خراسان در شمال شرقی ایران در نزدیکی بزرگترین منابع بوکسیت (هیدروکسید آلومینیم) در این کشور، یک مجتمع تولید آلومینیوم وجود دارد که حکومت در علن به‌عنوان بخشی کلیدی از تلاشهایش برای افزایش تولید این فلز به‌آن می‌بالد.

اما سایت نزدیک جاجرم هم‌چنین محل تأسیسات مخفی‌ای است که توسط نیروی امنیتی کار نخبه ایران، سپاه پاسداران راه‌اندازی شده است. به‌گفته یک مقام پیشین حکومتی رژیم ایران و بر اساس مدارکی مربوط به‌این تأسیسات که او در اختیار رویترز قرار داده این تأسیسات به‌تولید پودر آلومینیوم برای بکارگیری در برنامه موشکی اشتغال داشته است. پودر آلومینیوم که از مشتقات بوکسیت است، یک جزء کلیدی در پیشرانهای سوخت جامد است که برای پرتاب موشکها به‌کار می‌روند.

این مقام پیشین از سال۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ رئیس روابط عمومی و نیز فرستاده امور پارلمانی در دفتر معاون امور اجرایی بوده که در آن زمان نظارت بر برخی سیاست‌های اقتصادی را به‌عهده داشته است. او می‌گوید ایران تولید پودر آلومینیوم برای مصارف نظامی را بیش از پنج سال پیش آغاز کرده ست. این مقام پیشین که امیر مقدم نام دارد گفت که دو بار از این تأسیسات گمنام بازدید کرده و هنگامی که او ایران را در سال ۲۰۱۸ ترک می‌کرده تولید هم‌چنان ادامه داشته است. تولید پودر آلومینیوم در ایران برای استفاده در موشک، که تا به‌حال گزارش نشده بود در گرماگرم تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته که برای سد کردن تلاشهای این کشور برای به‌دست آوردن تکنولوژی سلاحهای پیشرفته طراحی شده بودند. ایالات متحده و متحدانش، توانمندیهای موشکی ایران را به‌مثابه تهدیدی برای منطقه و جهان می‌نگرند.

جمعه ۶ تیر۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah