فیلمی از اعتصاب کارکنان سد شفارود گیلان در اعتراض بە دریافت نکردن حقوق
کارگران سد شفا رود گیلان از بهمن ماە سال گذشتە تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکردەاند
شنبه ۷ تیرماه

اعتصاب کارکنان سد شفارود در استان گیلان در اعتراض بە عدم دریافت حقوق معوقە
کارگران از بهمن ماە سال گذشتە تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکردەاند

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه برای سیزدهمین روز متوالی شنبه ۷ تیر۹۹

تجمع اعتراضی جمعی از بازنشستگان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
امروز شنبه ۷ تیر ۹۹ در اعتراض به تکمیل نبودن وضعیت بیمه درمانی، عدم تکمیل طرح همسان سازی حقوق بازنشستگی و مزایا و محرومیت از حق برخورداری از تامین اجتماعی در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند

بستن جاده اهواز – خرمشهر در شامگاه جمعه توسط جوانان ام طمیر ، در اعتراض به بی آبی و بیکاری

سخنان یک بانوی هموطن دردمند از اهالی ام طمیر در باره مشکل بی آبی
روز جمعه ٧ خردادماه ٩٩؛ اهالى اين منطقه جاده اهواز-خرمشهر را در اعتراض به قطع آب شرب بستند.

مادری در زباله ها بدنبال نان
شهرستان بجنورد پل ۱۹ مهر
تنها راه سرنگونی این رژیم ضدبشری برای پایان دادن به ظلم وستم در ایران است

حضور جمعی از دادخواهان خاوران
منصوره بهکیش در یادداشتی فیس بوکی نوشت:
« امروز جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹ خاوران،
با درودهای گرم و آرزوی سلامتی و پایداری برای خانواده های دادخواه خاوران. با یادآوری عاشقی آن جان های شیفته که برای پایان دادن به آزادی کشی، تبعیض، بی عدالتی و نابرابری تا پای جان ایستادند و عزم شان در فکر و قلب و رگ های جوانان جویای آزادی، عدالت و برابری در ایران، جریان دارد.
پایدار و پیروز باشیم.
منصوره بهکیش»

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah