این افراد در زمینه اغتشاشات بودند در آتش زدن پمپ‌بنزین در آتش زدن ماشین شهرداری یکی از اینها در سفری که قبلاً به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده در کمپ منافقین حاضر شده از آنها خط مشی گرفته.
هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود هست، بانک‌هایی که آتش زدند. پمپ‌بنزین‌هایی که آتش زدند. فروشگاههایی که آتش زدند پاساژ‌هایی که آتش زدند.

اسماعیلی سخنگوی قضاییه جلادان

دژخیم اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی رژیم ۷تیر ۹۹:

گوینده: یکی از اخبار که شاهدیم این روزها خیلی روی آن تبلیغ می‌شود و خیلی دارند کار رسانه‌ای می‌کنند به‌ویژه رسانه‌های معاند بحث حکم اعدام برای سه نفر از متهمین اغتشاشات آبان‌ماه است اولاً این خبر را تأیید می‌فرمایید یا خیر، ثانیاً اگر تأیید می‌فرمایید این افراد چه کسانی هستند چه جرمی مرتکب شدند؟

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه: ببینید من هنوز رأی دیوان عالی کشور به دست من نرسیده … . ما همان روزهای اول هم اعلام کردیم و بارها اعلام کردیم که ما بین اعتراض و اغتشاش فرق قائل هستیم ما در فتنه بنزینی عده‌یی آمدند اعتراض کردند اما خوب حساب آنها را ما از حساب اغتشاشگران جدا کردیم اما مردم ما فراموش نخواهند کرد هنوز آثار جنایت اغتشاشگران موجود هست بانک‌هایی که آتش زدن پمپ‌بنزین‌هایی که آتش زدند فروشگاههایی که آتش زدند پاساژ‌هایی که آتش زدند از همه مهمتر انسانهای بی‌گناهی که کشتن توسط اغتشاشگران. خوب اینها جنایتی بود که توسط اغتشاشگران انجام شد … . . در ارتباط با این افراد خوب هم در زمینه اغتشاشات بودند در آتش زدن پمپ‌بنزین در آتش زدن ماشین شهرداری در تخریب بانک و آتش زدن آن در به یغما بردن ثروت مردم جنایتهایی را انجام داده بودند البته اینها در این بخش کارشان اینها بود بعد که ورود پیدا کردیم دیدیم اینها پرونده سرقت مسلحانه دارند البته با سلاح سرد اینها ارتباطاتی با خارج از کشور دارند از جنایت‌های خودشان فیلم تهیه کردند به خارج از کشور فرستادند یکی از اینها در سفری که قبلاً به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده در کمپ منافقین حاضر شده از آنها خط مشی گرفته این‌گونه نبود که فقط بگوییم یک اتهام اتهامات متعددی برای این چند نفر مطرح بود رسیدگیهای قضایی انجام شد و دادگاه حکمی صادر کرد پرونده رفت ایران عالی کشور نقل کردند از وکلای اینها که را دیوان عالی کشور تأیید کرده ما چون پرونده دستی به ما برمی گردد هنوز پرونده برنگشته و اطلاع قطعی نداریم اما این‌که وکلا ممکن است زودتر مطلع هم بشوند چون من خبر دقیق را ندارم امر بعیدی نیست چون تو این سیستمی که ما بارگذاری کردیم توی دادرسی الکترونیک به‌محض این‌که دادگاه تصمیم می‌گیرد سامانه پیامی برای وکیل و برای خود طرف پرونده تصمیم را ابلاغ می‌کند اما برای داد سرا و دادگاه قبلی این پرونده بایستی فیزیک پرونده برگردد و ما نتیجه را داشته باشیم پیگیری می‌کنیم ببینیم آیا واقعاً دیوان عالی کشور تصمیم گرفته یا نه».

یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah