منوچهر بختیاری منوچهر بختیاری در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق مستقل بین‌المللی درباره سرکوب خونین اعتراضات در ایران شد.
پدر پویا بختیاری از وجود ۱۴۴ جنازه معترضان فقط در پزشک قانونی شهر کرج خبر داده است.
وی در این نامه خطاب به میشل باشله تاکید کرده است که «دیالوگ انتقادی» با حکومت جمهوری اسلامی تا کنون منجر به پاسخگویی حکومت نشده است.
او از مجامع بین‌المللی درخواست کرده است که حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کرده و با تحقیق مستقل پیرامون سرکوب‌های مرگبار اعتراضات، زمینه را برای محاکمه آتی آمران و عاملان چنین اقداماتی فراهم کنند.

دوشنبه ۹تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah