درود خد مت هم وطنان عزیزم.

من جواد حسینی نژاد یک زندانی بی گناه سیاسی هستم .

روزی که برای دستگیری من به منزل من هجوم آوردن خانمم بار دار بود حدود۱۰ نفر مسلح ریختن به منزل من بعد مراعات هیچ چیزی را نکردن من را دستگیر کردن و بردن در مسیر بزور از گوشی خودم میگفتن زنگ بزن به برادرت که کجاس میخواستن همان شب برادرم را هم دستگیر کنن که خوشبختانه نتونستن بعدها شنیدم ب منزل برادرم ریختن در صورتی که برادرم نبوده منزل زن برادرم در را باز میکنن و وحوش حمله میکنن به خونه یعنی بهتون بگم اینا اسلام را به بازی گرفتن اینا حکومت را میخواهن ب اسم اسلام دارن سر کوب میکنن و اصلا مسلمان هم نیستن جا نمازه زن داداشم پهن بوده با لقد میزنن ب جانمازی و میگن تو مامور موساد هستی ادا در نیار کل خونش بهم میریزن رخت خوابها رو پاره میکنن همه چیزو داغون میکنن . و اما داخل اطلاعات سپاه و با من چه کردن حالا بماند که به خواهرم و داماد مون مدام تماسهای تهدید آمیز میگرفتن و خونه پدرم زیر نظر بود و کل خانواده تهت فشار. کاش مردم درک کنن و خودشون را یک لحضه جای ما میگذاشتن. در اطلاعات سپاه هر روز ازم باز جویی میکردن توهین تحقیر و من چون عصبی میشدم ب من قرص میدادن طوری که من همش خواب بودم و توهم میزدم خواب بودم و فکر میکردم خونه خودمان هستم با مادرم حرف میزدم یکبار از خواب میپریدم و میدیم در سلول هستم دوران سخت و عذاب آوری بود مخصوصا باز جویی ها عذاب آور بود بعد از ۱۱ روز یک روز چشم بند بهم دادن زدم ب چشمام مثل همیشه ک میبردن اتاق باز جویی و دستبند میزدن ولی اینبار سوار ون کردن مارو ب همراه چند نفر رفتیم جای دیگر در یک اتاق بزرگ دیدم ۵نفر شدیم ک اونارو در شلوغی آبان گرفته بودن اونا سن سال شون کم بود بشدت ترسیده بودن دلم خیلی براشون سوخت بعد یکی یکی مارو بردن در یک اتاق دیدم دوربین فیلم برداری گذاشتن و جلوی دوربین از ما اعتراف اجباری میگرفتن و هی دوربین قطع میشد و تهدید میکردن ک درست حرف بزن و بگو اعتراف کن ب کاری ک نکرده بودم منو ب انگلیس وصل میکردن گاهی به امریکا من قبلا این چیزارو شنیده بودم ولی حالا داشت برای خودم اتفاق میفتاد برام عجیب و وحشتناک بود این همون جمهوری اسلامی هست ک خامنه ای از مهر و صفا میگه و از بخشش من اونجا فکر کردم ب دست داعش اسیر شدم اعترافات اجباری جلوی دوربین غیر انسانه ترین برخورد هست و من نمیبخشم هرگز من اونجا اصلا نمیتونستم غذا بخورم ۱۴روز معدم کار نکرد پزشک ها میفمن چه فاجعه ی هست بنظرم واسه این بود که قرص زیاد میدادن ب من من خودم نبودم اونجا من اونجا جواد حسینی نژاد نبودم اونام بنظرم همین را میخواستن بطور خلاصه گفتم و من هرگز و هرگز تا آخر عمرم اون روزا رو فراموش نمیکنم مردم باور نکنید این جمهوری اسلامی رو منی که یک انتقاد ساده کردم این طور بلا ب سرم آوردن توروخدا باور نکنید خامنه ای را ظریف کثیف را که در جهان میره میگه ما زندانی سیاسی نداریم با پروویی تمام آقای ظریف برو سری بزن ب باز داشتگاههای امنیتی و مخفی سپاه و وزارت اطلاعات و …

دوستان شرح حال من ب طور خلاصه بود از دستگیری و سلول انفرادی اطلاعات سپاه و ماجرای زندان و داخل شدن ب زندان در قسمت بعد که چطور وارد شدم و چی دیدم و چه شد باشد برای بعد جریان زندان شنیدنی تر هست ک در ۴۱سالگی این حکومت خونریز و قرن ۲۱ ببنید در زندانها چه خبر است.

متشکرم .

تاریخ ۸ مرداد ۹۹

جواد حسینی نژاد

دوشنبه ۹تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah