شب سه شنبه ۱۰ تیر۹۹
آتش سوزی و موج انفجار در یک کلینیک درمانی در شمال تهران باعث بروز تخریب‌ در ساختمان‌های اطراف از جمله شکستن شیشه‌های یک گالری شده است.

ویدئویی که نشان میدهد تعدادی از هموطنان در ساختمان کلینیک در حال آتش سوزی گیر افتاده اند.
تهران خیابان شریعتی

انتقال مصدومین حادثه انفجار کلینیک سینا
۱۷کشته در انفجار و اتش سوزی کلینیک خیابان شریعتی تهران ۶ نفر از کشته ها در اتاق عمل بوده اند
آمار مجروحین بالا گزارش شده است

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah