امروز پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار می گیرد.
عادل الجبیر وزیر دولت در امور خارجی عربستان در جریان دیدار برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی با افشای توقیف محموله تسلیحاتی رژیم ایران برای حوثی های یمن گفت: رژیم ایران اولین دولتی است که تروریسم و بی ثباتی را در منطقه و سراسر جهان حمایت و پشتیبانی مالی و نظامی می کند.ما با آمریکا کار میکنیم تا مانع صدور تسلیحات توسط رژيم ایران شویم.
ما جامعه جهانی را تشویق میکنیم که تحریم تسلیحاتی رژيم ایران در شورای امنیت را تمدید کند.

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah