سخنگوی مجاهدین جنبش اصلی اپوزسیون رژیم ایران در واکنش به حکم اعدام برای روح الله زم مدیر رسانه آمد نیوز گفت:«رژیم در اسفند ۹۷ روح‌الله زم را بخشی از سیستم اطلاعاتی و امنیتی خود معرفی کرد.
«منصوری کردن» زم پنهان‌کاری و جنایت مضاعف رژیم است. دادگاه باید علنی با حضور وکلا و رسانه‌های بین‌المللی باشد. فرانسه که روح‌الله زم در این کشور پناهنده بود بایستی قویاً اعتراض کند و در دادگاه زم هیأت نظارت داشته باشد. سناریو و ترفندهای رژیم باید افشا و علنی شود و حقوق متهم طبق قوانین بین‌المللی به تمام و کمال رعایت شود».

سخنگوی مجاهدین افزود: «نیازمندی رژیم به صدور پیاپی احکام اعدام برای زهر چشم گرفتن از درون خودش و برای ارعاب به‌منظور سد کردن راه قیام و حفظ نظام در بیرون از خودش بسیار روشن است. اما رژیم باید پاسخگوی یکایک قتل‌ها و جنایت‌هایش باشد.
داعیهٔ رژیم و مزدوران پیشانی سیاه در مورد قتل‌های مشکوک در درون مجاهدین چیزی جز سرپوش گذاشتن عامدانه بر قتل و جنایتهای فاشیسم دینی نیست».

سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah