این مواد مخدر در قالب ۸۴ میلیون قرص به ارزش یک میلیارد یورو از سوریه به ایتالیا ارسال شده بود.
پلیس ایتالیا، توقیف این محموله عظیم را بزرگ‌ترین کشف ماده مخدر آمفتامین در جهان توصیف کرده است. این مواد مخدر در سه کانتینر حمل شده بر کشتی در بندر سالِرنو در جنوب غرب ایتالیا کشف شده است.

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah