مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در باره تمدید موقت تحریم خرید تسلیحاتی رژیم ایران گفت: «هدف ما این نیست که تحریم تسلیحاتی [ایران] را برای مدتی کوتاه تمدید کنیم؛ چرا که همین رویکرد باعث شد دچار وضعیت بغرنج کنونی شویم. تحریم تسلیحاتی باید وقتی برداشته شود که جمهوری اسلامی، رفتار کردن به شکلی متناسب با … رفتار کشورهای عادی در مورد خرید و فروش و جابجایی تسلیحات را آغاز کند. این مسئله‌ای نیست که مرتبط با یک محدودیت زمانی باشد، بلکه این موضوعی است که به شرایط بستگی دارد. و هدف ما این است که اطمینان یابیم لغو تحریم تسلیحاتی مبتنی بر شرایط است. وقتی که زمان آن مناسب باشد، هیچ مشکلی نداریم که همین فردا مهلت آن منقضی شود. ولی تمدید آن برای شش ماه، یک سال، و یا دو سال اساسا همان تله‌ای است که دولت قبلی [آمریکا] در آن افتاد.

سخنان مایک پمپئودرمورد قتل های ناموسی درایران

چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah