وال استریت ژورنال ۱۲تیرماه درباره تلاش آمریکا برای توقیف نفتکش رژیم به سمت ونزوئلا
نوشت: «آمریکا درصدد است نفتکش حامل سوخت رژیم ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف نماید. این جدیدترین حرکت آمریکاست که شبکه‌های کشتیرانی که به رژیم ایران در نقض تحریم‌ها کمک می‌کنند را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد».
به‌نوشته وال استریت ژورنال دادستانهای فدرال آمریکا شکایت نامه‌یی را تنظیم کردند که ۴نفتکش حامل بنزین رژیم ایران که به سمت ونزوئلا در حرکتند توقیف شوند. با این شکایت دادستانهای آمریکا برآن هستند نه تنها از تحویل سوخت ایران به ونزوئلا جلوگیری شود، بلکه تهران را نیز از درآمدهای حاصله محروم سازد».

پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah