کاخ ریاست جمهوری فرانسه در پاریس از استعفای دولت این کشور به نخست‌وزیری ادوارد فیلیپ ۴۹ ساله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، این تصمیم قابل پیش‌بینی بود چرا که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم به تغییر سیاست خود و اعمال تغییراتی در دولت دارد.
به گزارش رادیو فرانسه کابینۀ جدید پیش از چهارشنبۀ آینده اعلام خواهد شد. مجلس ملی فرانسه امروز جمعه سوم ژوئیه سرگرم بررسی سومین لایحۀ بودجه بود فعالیت های خود را به حال تعلیق درآورد.
در آوریل گذشته رئیس جمهوری فرانسه گفته بود که او قصد دارد بدون کنار نهادن ضرورت انجام اصلاحات ابتکارهای تازه ای را در دست بگیرد و به این ترتیب تلویحاً تغییر نخست وزیر و کابینۀ دولت را غیرمحتمل نخوانده بود.

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah