روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹, زینب جلالیان, زندانی سیاسی در حالی که در اعتصاب غذا بسر می برد و از تاریخ ۵ تیر ماه سالجاری به مکان نامعلومی منتقل شده بود براساس اعلام خانواده این زندانی سیاسی به زندان کرمان منتقل شده است و پدر این زندانی سیاسی پیامکی مبنی بر انتقال فرزندش به دادگاه جزائی کرمان دریافت کرد.
بنقل از یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز گذشته شخصی که خود را یکی از زندانیان از زندان قرچک معرفی کرد در تماس با خانواده اعلام کرد ماموران امنیتی زینب را به قصد انتقال به زندان کرمان از این زندان خارج کردند و از سوی دیگر هم همزمان علی جلالیان, پدر زینب از سامانه ثنا پیامکی مبنی بر انتقال پرونده زینب جلالیان به شعبه ۱ دادگاه جزائی کرمان دریافت کرد”.

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah