شش ماه بعد از ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و در حالی که هنوز هم رژیم جعبه سیاه هواپیما را تحویل نداده، وزیر خارجه سوئد از توافق کشورهای درگیر برای دریافت غرامت خبر داد.
در این حادثه چند شهروند سوئدی نیز کشته شده بودند. دیگر قربانیان از چهار کشور افغانستان، بریتانیا، کانادا و اوکراین بودند.
آن لینده روز پنج‌شنبه اعلام کرد که پنج کشور دخیل در این پرونده توافقی امضا کرده‌اند که بر اساس آن برای دریافت غرامت از رژیم ایران برای بازماندگان قربانیان حادثه به طور مشترک تلاش خواهند کرد.

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah