سایت میدل ایست مموری روز ۱۲تیرماه نوشت: لبنان مانع از لنگر انداختن کشتی باری رژیم ایران در ساحل این کشور شد.
به گزارش الحره؛ لبنان از لنگر انداختن و تخلیه کشتی باری رژیم ایران در ساحل لبنان جلوگیری به‌عمل آورده است.
لبنان دچار بدترین بحران اقتصادی بعد از جنگ داخلی ۱۹۹۰ می‌باشد و این کشتی شامل مواد غذایی و دارویی و سوخت می‌باشد. با اینحال این محموله بنا‌ به گزارشات، ممکن است نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد.
شفیق المصری استاد بین‌المللی حقوق گفت: «لبنان تنها معاملاتی می‌تواند با ایران داشته باشد که شامل تحریم‌ها نیستند».
وی افزود: «لبنان به قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در رابطه با تکثیر اتمی و غنی‌سازی اورانیوم متعهد است».

جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah