مسئولان زندان تهران بزرگ برای افزایش فشار بر زندانی سیاسی سهیل عربی کلیه تماس‌های او را بطور کامل قطع کرده و خانواده این زندانی در بی خبری نسبت به او بسر می‌برند.

در روزهای گذشته ارتباطات تلفنی زندانی سیاسی سهیل عربی با خانواده اش قطع شده و هیچ ارتباطی با خارج از زندان نداشته است. ماموران زندان بدون هیچ علت مشخصی وی را از تماس تلفنی محروم کرده و فشار را بر او افزایش داده اند.
گفتنی است که این فشارها در پی امضای بیانیه صدها زندانی سیاسی توسط سهیل عربی و شماری دیگر از زندانیان سیاسی در بند افزایش یافته و در فضای مجازی کسانی مانند بهنام ابراهیم زاده و ایرج مصداقی در این توطئه نقش خود را برملا کرده اند. هدف آنها این است سهیل عربی را به ابراز ندامت از امضای این بیانه وادار کنند.
هموطنان و زندانیان از بند رسته با حمایت از بیانیه زندانیان سیاسی علیه توطئه های وزارت اطلاعات به یاری زندانیان در بند برخیزند و توابان خائن را افشا و رسوا نمایند.

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah