صحبت یک کارگر اعتصابی هفت تپه :
دولت روحانی فقط به نفع سرمایه داران وبه ضرر کارگران عمل میکند
صنایع رو نابود کردن وهفت تپه رو خودمانی سازی کردن
یک عده کاخ نشین یک عده کوخ نشین
به دروغ گفتن کارگران هفت تپه حقوق خودراگرفتن..هفت تپه مال ماست ..

تجمع اعتراضی حواله داران شرکت آذویکو- آذربایجان خودرو در بحبوحه کرونا درمقابل ساختمان مجلس نظام به دلیل عدم در یافت ٦ هزار خودرو پیش خرید شدە پس از ٢ سال

یکشنبه۱۵ تیر ۹۹
تجمع اعتراضی کسبه مجتمع خلیج فارس #شیراز به گرانی پارکینگ مجتمع

بیست‌و‌یکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
راهپیمایی کارگران در شهر شوش
با شعار «کرونا بهانه ست فرماندار توی خونه ست»
یکشنبه ۱۵ تیر

صحبت یک کارگر اعتصابی نیشکر هفت تپه
دربیست ویکمین روز اعتصاب
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

تهران
تجمع کسبه بیکار شده پارکینگ طبقاتی پروانه مقابل شهرداری منطقه ۱۷
کسبه پارکینگ طبقاتی پروانه در رابطه با تعطیلی این مجموعه به بهانه کرونا و بعد ایمن سازی آن پارکینگ که با این اقدام شهرداری حدود ۲۰۰۰ کسبه و کار آفرین و تولید کننده بیکار شدند و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست

اعتصاب تاکسی‌داران شهر یاسوج
امروز تاکسی‌داران شهر یاسوج در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه تاکسی‌های درون‌شهری دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.
۱۵تیر۹۹

تصویر عنایت آزغ، جوان فداکار اهل خوزستان که در شب آتش‌سوزی کلینیک سینا جان یازده زن و یک کودک را نجات داد
«عنایت آزغ» اهل روستای باوج رامهرمز که در تجریش دستفروشی می‌کند در هنگام آتش‌سوزی مرگبار کلینیک سینا اطهر با زدن به دل آتش، جان چندین نفر را نجات داد. او یکسال است که به تهران آمده و بی خانمان است و دست فروشی میکند.

image.mojahedin.org9089هعغ

رانندگان بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،روزیکشنبه پانزدهم تیر در اعتراض به پرداخت قسطی و دیرکرد در پرداخت سنوات خود تجمع کردند

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah