من امروز باید بعد از پنج سال آزاد میشدم اما همه میدانند تا زماني كه جمهوري اسلامي هست همه جای ایران زندان ست،اما من آزادم،انقدر آزادم که مدام فکر میکنند با دادن حكم جديد میتوانند من را زندانی کنند! اما براي من این احكام خنده دارست، حتی همان شلاق.من برای مردمی که آبان۹۸ کشته شدند عزاداری کردم اتهام زدن که در محرم بزن و برقص کردم!
بله من برای مظلومهای زمانه ام عزاداری میکنم و شلاقش رو هم خواهم خورد نوش جان آن كسي كه میخواهد اين شلاق را بزند چون همیشه گفته اند یکی بزنی دو تا میخوری! اینها یك عمرست كه دارند مردم را شلاق می‌زنند و این شلاق در برابر اون همه گلوله‌ای که در این ۴۰سال در قلب و مغز آدما رفته و کشته چیزی نیست،فدای سر خانواده های کشته شده ها. انقدر این دادگاههای فرمایشی و این حکم و احکام ديگري که برايم صادر کردن و میکنن مسخره اس که حتی به آن اعتراض هم نخواهم کرد که وقت داشته باشند برای پرونده های دیگري که میخواهند برايم باز کنند.
من امروز آزادم چون آزادی به آن طرف میله ها بودن نیست و هر یک حکم جدید یعنی تایید آزادی من!هستم تا زنده ام.

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah