بامداد روز یکشنبه ۱۵ تیرماه ۹۹، بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران سپاه پاسداران به سوخت‌بران بلوچ در روستای گروانی بخش بم پشت شهرستان سراوان، یک سوخت بر بلوچ زخمی شد. نام این جوان «مهران بلوچزهی» (اکرم) فرزند ابراهیم اهل روستای گروانی می باشد. ماموران سپاه با خودروی شخصی تویوتا دوهزار وارد روستای گروانی شده و به خودروهای سوخت بران بلوچ که در جاده اصلی روستا پارک کرده بودند بدون هیچ اظهارنظری اقدام به تیراندازی کرده که بر اثر آن با اصابت گلوله به مهران، او زخمی شده است.
«ابوالحسن صفری» و «محمد حسین پروانه» دو تن از ماموران سپاه بودند که با تیراندازی مستقیم به سمت خودروهای سوخت‌بران، از صحنه فرار کرده و متواری شدند.

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah