دکتر محمد اطهری اهل شهر کرمان ، مالک این کلینیک و از سال ۱۳۴۹ ساکن شهر هوستون در آمریکا میباشد.
ایشان دانش آموخته سال ۱۳۴۸ از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص در رشته مغز و اعصاب از دانشگاه هوستون میباشند.
مرکز ام آر آی واقع در خیابان جم تهران و بیش از بیست مرکز ام آر آی و کلینیک در سراسر ایران متعلق به ایشان میباشد.
که از محل در آمد این مراکز ماهیانه حداقل بیش از یک میلیون دلار برایشان به آمریکا حواله میشود که از محل ان به تاسیس چندین بار و کازینو در امریکا اقدام کرده اند.

این مرکز آتش گرفته(سینا اطهر) از نظر ضوابط ایمنی و شهر داری نظیر سایر مراکز درمانی ایشان ، از حد اقل امکانات بر خوردار بوده است.( مسکونی بوده )
ایشان تمامی ساختمانهای‌ پزشکی متعلق به خود را با دادن رشوه به شهرداری در سطوح بسیار بالا و مامورین عادی آن از بازدید های لازم و استاندارد معاف نموده اند.
دلیل تسلیت شخص قالیباف برای این حادثه چیزی نیست جز رابطه بده بستان ایشان با شهرداری.
سینا نام پسر دکتر اطهری میباشد و دیگر مراکز هم به نام دیگر فرزندان ایشان نسیم و سحر و……نام گذاری شده است.

photo_2020-07-05_17-46-40

یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah