امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و سومین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شوش و راهپیمایی در سطح شهر خواستار حمایت ساکنان این منطقه از این اعتراضات تا زمان رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران واحد تولیدی کنتورسازی قزوین در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود در مقابل دفتر امام جمعه رژیم در قزوین تجمع کردند.
سه شنبه ۱۷ تیرماه ۱۳۹۹

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اصفهان در اعتراض حقوق و مزایای معوقە

سه شنبه ۱۷ تیر

فیلمی دیگر از تجمع باز نشستگان تامین اجتماعی اصفهان با شعار : مرگ بر دروغگو.اگر به خواسته های ما توجه نکردند باز هم دست به تجمع خواهیم زد.
سه شنبه ۱۷ تیر

تجمع جمعی از رانندگان بخش خصوصی واحد تهران
شرکت ندای به آوران دراعتراض عدم پرداخت حقوق معوقه خود
با شعار
مدیر بی لیاقت استعفا استعفا
سه شنبه ۱۷ تیرماه

تجمع اعتراضى جوانان روستاى جريه سيد محمد شهرستان شوش

جوانان روستای جریه سید محمد در فاصله 500 مترى شرکت قند شوش(قند خاورمیانه شوش ) در مقابل درب شركت در اعتراض به بيكارى تجمع كردند.

سه شنبه ۱۷ تيرماه

سخنان همسر یکی از کارگران نیشکر هفت‌تپه خطاب به خامنه ای در بیست و سومین روز اعتراضات کارگران این کارخانه در مقابل فرمانداری شوش

تجمع کارگران واحد تولیدی کنتورسازی در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود در مقابل دفتر امام جمعه رژیم درقزوین
سه شنبه ۱۷ تیرماه۹۹

تصاویری از تجمع اعتراضی جمعی از غارت شدگان در مقابل مجلس در اعتراض به توقیف اموال

تجمع جمعی از رانندگان بخش خصوصی واحد تهران ندای به آوران دراعتراض عدم پرداخت حقوق معوقه خود
با شعار مدیر بی لیاقت استعفا استعفا
سه شنبه ۱۷ تیرماه

بوشهر
تخریب خانه های هموطنان بوشهری توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی
درخیابان بی سیم روبرو درمانگاه قائم
سه شنبه ۱۷تیر

بوشهر
تخریب خانه های هموطنان بوشهری توسط نیروهای سرکوبگر انتظامی
درخیابان بی سیم روبرو درمانگاه قائم
سه شنبه ۱۷تیر ۹۹

فیلمی از بیست ودومین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه
روز دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹ با ادامه راهپیمایی در شهر شوش

تجمع اعتراضى كارگران اجرائيات شهردارى اهواز
شمارى از کارگران بخش اجرائیات شهرداری منطقه هفت اهواز در مقابل ساختمان شورای شهر اهواز و ساختمان استانداری به دليل پرداخت نشدن حقوق معوقه در ماه های اخیر و رسیدگی مسئولان مربوطه اقدام به برپایی تجمع اعتراضی نمودند.

صحبت‌ مادر پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری بازداشتی در زندان ازبرم
پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در تاریخ ۳۱ خردادماه امسال توسط ماموران وزارت اطلاعات همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ازبرم منتقل شد

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah