به گزارش کولبر نیوز روز دوشنبه ۱۶ تیرماه۹۹ بنابر نیروهای هنگ مرزی رژیم در مسیر پاوه- نودشه و بر سر « پل زلته» برای کولبران کمین گذاری کرده و راه را بر کولبران بسته و به آنان حمله ور می شوند.
بر اثر این حمله و تعقیب آنان، کولبران ناچار می‌شوند به زیر پل پناه برده و از محل دور شوند.
در جریان این تعقیب و گریز کولبری به رودخانه سیروان سقوط کرده و جان می بازد.
کولبر جانباخته «آیت یوسفی » نام دارد و از اهالی روستای «زمکان» از توابع «ثلاث باوه جانی» می باشد.

سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah