رژیم ایران در تلاش است ناتوانی خود را با اشاره به غرب بپوشاند. رژیم ملاها ایرانیان را با ویروس تنها می گذارد. آنها مقاومت می کنند ، اما کمک های بین المللی فوراً مورد نیاز است.
در حالی کرونا تمام دنیا را کاملاً تحت کنترل خود داشت، مقامات ایرانی در تهران با کمال تعجب در ماه آوریل اعلام کردند که اوضاع در کشور تحت کنترل است تا مردم ایران بتوانند زندگی روزمره خود را دوباره آغاز کنند.
بی اعتمادی زیادی به دولت وجود دارد ، و ایرانی ها را نمی توان به خاطر آن مقصر دانست. کرونا ظاهراً ماهها قبل توسط دانشجویان چینی در قم آغاز شد، و به سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. دولت از ترس اعتراضات بیشتر سکوت کرد. لرزه اعتراضات نوامبر گذشته هنوز در استخوان های دیکتاتوری اسلامی وجود داشت بنابراین تصمیم بر این شد كه سالگرد انقلاب اسلامی در ماه فوریه برگزار شود تا با نمایش قدرت بتوانند مزه تلخ پس از طغیان یك واژگون شدن احتمالی را بشویند.
فشارهای بین المللی برای اجرای کمک های سریع و مستقیم علیه عواقب کرونا و بودن بدون قید و شرط سازمان بهداشت جهانی می تواند کمک کند.

چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah