برداشتن عکس قاسم سلیمانی از روی میز نماینده رژیم در جلسه حقوق بشر سازمان ملل
در جلسه چهل و چهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۱۹تیرماه، درحالیکه که اسماعیل بقایی هامانه نماینده رژیم آخوندی هنگام سخنرانی عکس دژخیم قاسم سلیمانی را کنار دستش گذاشته بود و درباره کشته شدن او صحبت می‌کرد، پلیس امنیت سالن عکس دژخیم سلیمانی را از روی میز برداشت و به کناری گذاشت.

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah